Kalendarium > Karty Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie

Konkurs Karty Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego, na który wpłynęło łącznie 249 prac rozstrzygnięty został w dniu 3.12.2014 r.

Komisja w składzie:

 1. M. Mielcarzewicz
  Prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.
 2. A. Gruszczyńska
  Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w  Środzie Wlkp.
 3. M. Grajek
  P.O. Dyr. Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Środzie Wlkp
 4. D. Jackowiak – Szaroleta
  Członek Zarządu S.R.P.W. w Środzie Wlkp.
dokonała przeglądu i oceny prac konkursowych zgodnie z regulaminem.

Przyznano nagrody z podziałem na kategorie wiekowe:

 1. Szkoła podstawowa (wpłynęło 45 prac)
  • miejsce I ex aequo
   Sławomir Goliński kl. 5 Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Pięczkowie
   Roksana Zielińska kl. 5 Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Pięczkowie
  • miejsce II
   Weronika Grajek Szkoła Podstawowa nr 3w Środzie Wlkp.
  • miejsce III ex aequo
   Mateusz Prusak  kl. 4e Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp.
   Antoni Florczyk kl. 4d Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp.
 2. Gimnazjum (wpłynęły 2 prace)
  • miejsce I nie przyznano
  • miejsce II nie przyznano
  • miejsce III
   Katarzyna Poch i Paulina Muślewska kl. 2 Gim. im. J.H. Dąbrowskiego w Pięczkowie
 3. Szkoła ponadgimnazjalna  (wpłynęła 1 praca)
  • miejsce I nie przyznano
  • miejsce II Mikołaj Bachorz kl. 2d L.O. im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.
  • miejsce III nie przyznano
Komisja przydzieliła dodatkowo dwa wyróżnienia:
 • Julia Czerniejewska kl. 4  Zespół Szkół w Sulęcinku
 • Weronika Jankowiak   kl. 4d  Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp.

Nagrodzonych i wyróżnionych uczniów serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej, mieszczącej się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp., gdzie od 10.12.2014 r. będzie można oglądać nagrodzone prace.

W imieniu Zarządu SRPW gratuluję wszystkim laureatom, uczestnikom i  opiekunom tegorocznej edycji konkursów. Dzięki Waszemu zaangażowaniu  trwać będzie pamięć o naszych przodkach, a wykonane  prace posłużą do dalszych opracowań. Wszystkie prace będzie można oglądać od grudnia do lutego 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

Członek Zarządu D.Jackowiak - Szaroleta

powrót do menu