Kalendarium > Wystawa w Bibliotece MIejskiej

29 listopada o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej im. R.W.Berwińskiego otwarto wystawę poświęconą średzianom, biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zgromadzono na niej pamiątki dotyczące uczestników wydarzeń sprzed 95 lat, głównie zdjęcia z okresu Powstania i późniejsze (w tym również zdjęcia z ważnych wydarzeń jak wizyta gen. Hallera w Środzie czy poświęcenie kwatery powstańczej na średzkim cmentarzu) oraz kopie dokumentów i nekrologów. Po raz pierwszy zaprezentowano też oryginalny mundur Wojsk Wielkopolskich. Na wstępie pani Maria Mielcarzewicz, prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańczych przybliżyła sylwetki znajdujących się na fotografiach osób, co stało się okazją do wspomnień o znanych i zasłużonych mieszkańcach naszego miasta. Tym sposobem unaoczniły się więzy między historią i teraźniejszością, widoczne tym bardziej, że wśród zebranych gości znalazło się wielu potomków powstańców. Organizatorzy liczą, iż wystawa zachęci do przeszukania rodzinnych zbiorów i w niedalekiej przyszłości zostanie wzbogacona o nowe elementy.

powrót do menu