Kalendarium > Zebranie sprawozdawcze za rok 2014 Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.

Zebranie odbyło się dnia 15 lutego 2015 o godz. 15.00. w restauracji "Wiedeńska".

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. za 2014r. i plan na rok 2015

Szanowni Państwo!

Rok, za który składam sprawozdanie nacechowany był staraniem Stowarzyszenia w następujących sprawach:

 1. założenia strony internetowej,
 2. zbieraniem nazwisk powstańców wielkopolskich do IV części tablicy pamiątkowej,
 3. rozliczeniem dotacji na zadania 2013r.,
 4. wyłonieniem wykonawcy IV cz. tablicy i zabezpieczeniem środków finansowych na jej wykonanie,
 5. zgłoszeniem Stowarzyszenia do organizacji pożytku publicznego,
 6. opracowywaniem biogramów powstańców wielkopolskich,
 7. organizowaniem konkursów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 8. zabezpieczeniem przed likwidacją grobów powstańców wielkopolskich, znajdujących się na cmentarzu parafialnym,
 9. uczestniczeniem w uroczystościach przygotowywanych przez inne organizacje pozarządowe,
 10. współpracą z Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.,
 11. nawiązaniem współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie pisania przez studentów prac o Powstaniu Wielkopolskim,
 12. organizacja 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Szczegółowo przedstawia się to następująco.

 1. Strona internetowa uruchomiona została w lipcu ubiegłego roku. Jej prowadzeniem i aktualizacją zajmują się p. Krzysztof Joachimiak i p. Dorota Jackowiak-Szaroleta. Na stronie: powstancywielkopolscy.sroda.wlkp.pl zamieszczane są wiadomości bieżące i historia organizacji Stowarzyszenia w poszczególnych latach, osiągnięcia Stowarzyszenia i wcześniej działającego Społecznego Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopolskich. Na stronie zamieszczona jest lista powstańców wielkopolskich, opracowana na podstawie posiadanych przez Stowarzyszenie dokumentów. Na nasz adres mailowy: srpwlkp@gmail.com  wpływa korespondencja, na którą Zarząd udziela odpowiedzi. Koszt założenia wraz z opracowaniem strony wyniósł 2.040,00 zł.
 1. i 4. Do miesiąca października ubr. trwały prace związane z ustaleniem spisu nazwisk, które miały się znaleźć na IV cz. tablicy pamiątkowej. Tym zadaniem, a także znalezieniem wykonawcy zajmowała się p. Maria Kamińska. Na naszą prośbę Burmistrz Miasta p. Wojciech Ziętkowski zarezerwował 3.000,00 zł na kamień i wygrawerowanie liter. Wykonanie stelaża i zamontowanie na nim tablicy zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wlkp.
   
 2. Opracowano szczegółowe rozliczenie dotacji, jaką Stowarzyszenie otrzymało na organizację obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozliczenie złożono do Urzędu Miasta i Gminy w terminie. Zostało ono przyjęte bez uwag.
 1. W ubiegłym roku, realizując uchwałę zebrania sprawozdawczego, przygotowano dokumentację do zgłoszenia Stowarzyszenia do organizacji pożytku publicznego. Niestety, ze względów proceduralnych wniosek odrzucono i dlatego dziś ponownie będziemy o tym rozmawiać.
   
 2. Przez cały rok zbierano i opracowywano biogramy powstańców wielkopolskich, które ukażą się w XI tomie. Cały czas zauważamy, że nie wszyscy zdecydowali się na przygotowanie biogramów i dlatego parokrotnie wzywaliśmy na łamach „Gazety Średzkiej” do kontaktowania się z nami. Ci, którzy to zrobili otrzymali instrukcje, do kogo można się zwrócić o materiały źródłowe. Nadal uważamy, że w tej sprawie jest jeszcze dużo do zrobienia. Jesteśmy zdania, że należy przy każdej okazji rozmawiać i szukać.
   
 3. Dorota Jackowiak-Szaroleta zajęła się organizacją konkursów pt. „Karta pamięci” i „Ocalić od zapomnienia”. Do konkursów przystąpiło 300 uczniów. Konkurs „Karta pamięci” rozstrzygnięto w dniu 12.12.2014r. i wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe. Wyróżnione prace znajdują się na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury. Drugi konkurs pt. „Ocalić od zapomnienia” rozstrzygnięto też 12.12.2014r. Nagrodzono szczególnie pięknie wykonaną pracę zbiorową z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu z udziałem 19 uczniów pod kierownictwem p. Agnieszki Hibner. Ta praca też znajduje się na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Żwirki i Wigury. Uroczyste wręczenie nagród z konkursu „Ocalić od zapomnienia” nastąpiło 29.01.2015r.w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu. Na te nagrody uzyskaliśmy pomoc finansową w wysokości 650,00 od V-ce Starosty p. Piotra Kasprzaka.
   
 4. Dokonano przez Stowarzyszenie inwentaryzacji na nośniku elektronicznym grobów powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym poza Kwaterą Powstańców . Na tej podstawie skierowane zostały pisma do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wlkp. i do Parafii pw. WNMP w Środzie Wlkp. aby żaden z 90 grobów nie został zlikwidowany bez naszej wiedzy.
   
 5. Przez cały rok braliśmy udział w uroczystościach organizowanych przez inne stowarzyszenia. I tak: rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Czynu Chłopskiego i rocznica Cudu nad Wisłą, rocznica zrzutu w Janowie, Kijewskie łąki i pomordowani 20 października, obchody 50. Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. W obchodach tego jubileuszu zostaliśmy zaproszeni do posadzenia platanu przy kamieniu poświęconemu Alfredowi Milewskiemu na ul. Poselskiej. Dalej  uczestniczyliśmy w otwarciu Galerii na Starym Rynku, święcie odzyskania niepodległości 11 Listopada oraz w wyjeździe 28.12.2014r. do Warszawy aby przypominać całej Polsce nasze zwycięskie powstanie. Dzięki przychylności Przewodniczącego Rady Powiatu – p. Marcina Bednarza ze Środy Wlkp. do Warszawy wyjechało 55 osób.
   
 6. Od dłuższego czasu dobrze układa się współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich. Każdego roku bierzemy udział w Dniu Patrona. Organizujemy w ten dzień wykład dla młodzieży licealnej. Tym razem bardzo ciekawy wykład wygłosił prof. Przemysław Matusik z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem wykładu było Powstanie Wielkopolskie – został on entuzjastycznie przyjęty przez młodzież. Na ten dzień przeniesione zostały nagrodzone projekty pomników, zabezpieczone w przeszklonych gablotach, które można oglądać w Liceum. Za wykonanie tej pracy szczególne podziękowania należą się dyrektor L.O. p. Annie Podbielskiej i p. Arkadiuszowi Borowczykowi z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dziękujemy również za coroczne porządkowanie grobów Milewskich na cmentarzu oraz wystawianie pocztów sztandarowych w dniu 27.12. i 28.12. w Warszawie.
   
 7. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z wymienionym już prof. Przemysławem Matusikiem, z prof. Tadeuszem Paneckim i z prof. Bogusławem Polakiem w sprawie pozyskania studentów chętnych do pisania prac licencjackich i magisterskich na temat Powstania Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Środy. W styczniu tego roku zgłosił się p. Krzysztof Renkowski – właśnie w tej sprawie. Obecnie czekamy na spotkanie z tym studentem.
   
 8. Przygotowania do uroczystości 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się od zaproszenia ks. Krystiana Sammlera do wygłoszenia kazania na mszy św., wysłania zaproszeń, dekoracji Miasta (nadal we wszystkich domach nie wiszą flagi), uporządkowania Kwatery Powstańców, przygotowania wystąpienia okolicznościowego, odsłonięcia i poświęcenia IV części tablicy pamiątkowej.

Ocenę tych działań pozostawiam Państwu.

W ciągu roku, za który składam Państwu sprawozdanie Zarząd odbył 11 protokołowanych posiedzeń i działał w następującym składzie:

 • Maria Mielcarzewicz prezes
 • Maria Kamińska v-ce prezes
 • Tomasz Pawlicki skarbnik
 • Stefania Jaróżek-Rum sekretarz
 • Dorota Jackowiak-Szaroleta członek
 • Mieczysław Szymanowski członek

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Renata Orłowska przewodnicząca
 • Elżbieta Nowaczyk członek
 • Krzysztof Joachimiak członek

 

Na 2015r. przedkładam do planu pracy następujące propozycje:

 1. Rozpoczęcie przygotowań organizacyjnych do 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wg zadań wynikających z Listu Intencyjnego.
 2. Zorganizowanie wyjazdu członków Stowarzyszenia do Muzeum w Szubinie.
 3. Stałe nanoszenie na stronę internetową wszystkich informacji i zdarzeń mających związek z naszą działalnością.
 4. Zbieranie w dalszym ciągu biogramów Powstańców Wielkopolskich.
 5. Organizowanie konkursów dla szkół.
 6. Przygotowanie 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Kończąc składam podziękowanie członkom Zarządu Stowarzyszenia za wyrozumiałość i cierpliwość w realizowaniu powierzonych im zadań.

Dziękuję również p. Burmistrzowi Wojciechowi Ziętkowskiemu, panom Starostom Tomaszowi Pawlickiemu i Piotrowi Kasprzakowi, zarządom Miasta i Powiatu, p. Jarosławowi Płocińskiemu- prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, sponsorom, którzy swoimi datkami wspomogli naszą działalność. Podziękowania należą się też Zespołowi Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. z nauczycielem p. Markiem Idaszkiem na czele za uświetnienie rocznicowej uroczystości  obecnością młodzieży wojskowej w Kolegiacie i na Kwaterze Powstańców.

W imieniu Zarządu proszę o dokonanie oceny działalności w 2014r. i zadań zaproponowanych na 2015r.

 

Jednym z punktem było głosowanie obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia nad wyborem projektu pomnika, który ma powstać z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Najwięcej głosów zyskała propozycja autorstwa Wiesława Koronowskiego. Poniżej prezentujemy trzy najwyżej ocenione projekty.

powrót do menu