O nas

Z inicjatywy 56 opiekunów grobów na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich Cmentarza Parafialnego w Środzie Wielkopolskiej w roku 1997 zawiązał się Społeczny Komitet Rodzin Powstańców Wielkopolskich. Został on zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej dnia 27 listopada 1997 roku. Decyzją Burmistrza Miasta do reprezentowania Społecznego Komitetu wyznaczone zostały następujące osoby:

 1. Zofia Szulc - przewodnicząca
 2. Zbigniew Mąderek- z-ca przewodniczącej
 3. Zygmunt Cieśliński - z-ca przewodniczącej
 4. Anna Przybylska - sekretarz
 5. Maria Mielcarzewicz - członek
 6. Tomasz Pawlicki - członek

Głównym celem Społecznego Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopolskich było zbieranie środków finansowych i koordynowanie prac związanych z renowacją Kwatery Powstańców Wielkopolskich. Dnia 1 września 1999 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie odrestaurowanie kwatery. W oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję dokonano naprawy muru wokół kwatery i odrestaurowano wszystkie nagrobki. Kwatera nabrała wyglądu kwatery wojskowej.

Osiągnięcie swego najważniejszego celu nie przerwało działalności Społecznego Komitetu i podejmował on kolejne wyzwania. Nasadzono nowe świerki i oświetlono pomnik. W dniu 27 grudnia 2005 roku odsłonięto na kwaterze tablicę pamiątkową zawierającę nazwiska powstańców średzkich.W kolejnych latach dokonano ekshumacji zaniedbanych grobów powstańców pochowanych na cmentarzu średzkim i przeniesiono je na kwaterę. Od początku swej działalności Społeczny Komitet organizował każdego roku uroczystości związane z kolejnymi rocznicami wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z 90 rocznicą Społeczny Komitet Rodzin Powstańców Wielkopolskich podjął się kolejnych zadań - odrestaurowania pomnika na kwaterze i szczególnego uczczenia tej rocznicy, które w pełni zrealizował.

Wszelkie działania, które podejmował Społeczny Komitet Rodzin Powstańców Wielkopolskich zostały zrealizowane dzięki pomocy władz samorządowych gminy Środa Wielkopolska oraz wielu sponsorom.

W trakcie 12 letniej pracy zmieniał się skład osób reprezentujących Społeczny Komitet Powstańców Wielkopolskich. Z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Zofia Szulc, a śmierć nie pozwoliła kontynuować pracy: Zygmuntowi Cieślińskiemu, Zbigniewowi Mąderkowi i płk. Edwardowi Rumowi.

Społeczny Komitet Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej „za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa" przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2005 rok) oraz medalem „Ad valorem” przyznawanym przez Radę Miejską w Środzie (2008).

23 stycznia 2012 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rdozin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. Postanowieniem sądowym z dnia 2 marca 2012 r. zostało wpisane do KRS pod nr. 0000413212

Skład zarządu:

 • Maria Mielcarzewicz - prezes
 • Maria Kamińska - v-ce prezes
 • Stefania Jaróżek - Rum - sekretarz
 • Tomasz Pawlicki - skarbnik
 • Remigiusz Nowak - członek
 • Mieczysław Szymanowski - członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszły:

 • Renata Orłowska
 • Elżbieta Nowaczyk
 • Dorota Stefaniak

W dniu 14 marca 2014 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano zmian w składzie Zarządu, który został wybrany w następującym składzie:

 • Maria Mielcarzewicz - prezes
 • Maria Kamińska - v-ce prezes
 • Stefania Jaróżek - Rum - sekretarz
 • Tomasz Pawlicki - skarbnik
 • Dorota Jackowiak-Szaroleta - członek
 • Mieczysław Szymanowski - członek

Komisja Rewizyjna:

 • Renata Orłowska
 • Elżbieta Nowaczyk
 • Krzysztof Joachimiak

Zarząd Stowarzyszenia pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w Środzie Wlkp, ul. Daszyńskiego 5 w każdy piątek w godz. 1400 - 1600.

powrót do menu