Aktualności

Obchody 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie

Przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Stowarzyszenia i młodzież szkolna uczestniczyli w uroczystósciach zorganizowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Warszawie.
więcej

Obchody 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Środzie Wlkp.

Przebieg obchodów 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Średzkiej Kolegiacie i na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich w dniu 27 grudnia 2019 roku.
więcej

Dzień Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

Obchody w dniu 20.12.2019 oku przy Pomniku Powstańców i w Liceum Ogólnokształcącym w zwiazku z Dniem Patrona i 101 rocznicą wybuchu Powstania ielkopolskiego 1918/1919
więcej

Średzianie w Biedrusku

Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich zorganizowało w dniu 21 września 2019 roku wyjazd do Biedruska k/Poznania.
więcej

Uroczystości 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Informacja o przebiegu uroczystości związanej z 80 rocznica wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019 roku w Śordzie Wielkopolskiej.
więcej

Odsłoniecie tablicy pamiatkowej

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Edmundowi Bembniście.
więcej

Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej ma zaszczyt zaprosić na uroczystość 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, która odbędzie się 27 grudnia 2016r. w Środzie Wlkp. Program uroczystości:

• godz. 10.00 - Msza św. w intencji Powstańców w Kolegiacie Średzkiej

• godz. 11.30 - przejście/przejazd na cmentarz parafialny do Kwatery Powstańców - przemówienia okolicznościowe - złożenie kwiatów

• godz. 12.00 - przemarsz na strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego do obozu powstańczego (festyn dla społeczeństwa Środy Wlkp.)

• godz. 17.00 - racowisko na Starym Rynku – organizator Narodowa Środa.

                                                                                 W imieniu Stowarzyszenia

                                                                               Maria Mielcarzewicz - Prezes


więcej

List Pana Witolda Milewskiego

Uchwała Zarządu 2/2016

Uchwała nr 2/2016

Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich z siedzibą

w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 września 2016r.

w sprawie udostępniania znaków nagrobnych dla powstańców spoza powiatu.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie § 35, § 36 ust.1 statutu oraz art. 3 ust.1a i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej postanawia udostępniać znak nagrobny krzyża powstańczego z napisem „Tu spoczywa Powstaniec Wielkopolski” na podstawie udokumentowanego wniosku osoby/rodziny powstańca, którego miejsce spoczynku znajduje się poza powiatem średzkim.

§ 2

Wnioskodawca zobowiązuje się wpłacić kwotę 100,- zł na działalność  na konto Stowarzyszenia: 55 9085 0002 0000 0001 2654 0001.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2016r.

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

 

 


 

 

 

Konkurs o Złoty Kałamarz

Konkurs "O Złoty Kałamarz"
więcej

Oznakowanie grobów - ponowny apel

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o oznakowanie grobów. Apelujemy więc ponownie do rodzin Powstańców o jak najszybsze złożenie wniosków.
więcej

Komunikat - oznakowanie grobów

Wzywamy rodziny Powstańców Wielkopolskich, do składania wniosków wyrażających zgodę na umiesczenie na ich grobach znaku "Tu spoczywa Powstaniem Wielkopolski 1918/1919". 
więcej

Zbiórka kłódek i kluczy

I ty możesz zbudować pomnik!
więcej

Apel - oznakowanie grobów

Apelujemy do Rodzin Powstańców Wielkopolskich o składanie wniosków dotyczących oznakowania grobów Powstańców położonych na cmentarzach prafialnych w powiecie średzkim poza Kwaterą Powstańców Wilekopolskich w Środzie Wlkp. Dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Stowarzyszenia. Wypełnione wnioski prosimy składać w siedzbie Stowarzyszenia w  godzinach jego dyżurów bądź nadsyłać pocztą.
więcej

Apel do Rodzin Powstańców Wielkopolskich

Zarząd Stowarzyszenia wystosował apel do Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie. Prosi o obecność na spotkaniu.
więcej

Propozycje zajęć nt. Powstania Wielkopolskiego

Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Powiatowa w Środzie Wlkp. proponują również nauczycielom ze szkół w powiecie średzkim, spotkania dla uczniów przybliżające im historię Powstania Wielkopolskiego.
więcej

Kwatera Powstańców

Pamiętajmy więc, że Kwatera Powstańców jest cmentarzem wojskowym, co oznacza m.in. jednolity wygląd nagrobków i ich skromność, a dla nas wszystkich stanowi ona Miejsce Pamięci Narodowej. 
więcej

powrót do menu