100 rocznica > 21 grudnia 2018 roku

W ramach programu obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Środzie Wlkp. w dniach od 21 grudnia do 30 grudnia 2018r. odbywały się finałowe uroczystości.  

W dniu 21 grudnia 2018r. przed gmachem Liceum Ogólnokształcącego na skwerze im. Powstańców Wielkopolskich  odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Powstańców Wielkopolskich. Rozpoczęto je przyjazdem Ignacego Paderewskiego, którego wdzięcznie witały przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im. Kasztanowy Ogród. Paderewski z balkonu wygłosił patriotyczne przemówienie.

W uroczystości brali udział licznie zaproszeni goście, a wśród nich wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego Marek Gola, starosta średzki Ernest Iwańczuk, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Fertała, władze samorządowe Miasta Środa Wlkp. z burmistrzem Piotrem Mielochem, radni, przedstawiciele Stowarzyszeń, Towarzystw, Organizacji, zakładów pracy, młodzież szkolna, przedszkolaki  i  bardzo liczne poczty sztandarowe.

Przed uroczystościami odsłonięcia pomnika Maria Mielcarzewicz prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich wygłosiła przemówienie zapraszając do odsłonięcia pomnika sygnatariuszy listu intencyjnego z dnia 28 listopada 2013r., w którym zapisano sprawę budowy pomnika. Pomnik odsłaniały p. Małgorzata Fertała, wtedy i dziś przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego, Piotr Mieloch wówczas  przewodniczący Rady Miasta, a dziś burmistrz, Wojciech Ziętkowski wtedy burmistrz Miasta, a obecnie Radny Rady Miasta pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Honorowego obchodów 100- lecia Powstania  Wielkopolskiego, Tomasz Pawlicki wówczas Starosta Średzki, a dziś członek zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich.

Do ceremonii zaprosiła także wicemarszałka województwa wielkopolskiego p. Wojciecha Jankowiaka, Starostę Średzkiego p. Ernesta Iwańczuka i twórcę pomnika p. Wojciecha Koronowskiego.

Poświęcenia pomnika dokonał proboszcz parafii N.S.J. w Środzie ks. dr Krzysztof Michalczak, po czym nastąpiło składanie wieńców i kwiatów przez licznie zgromadzonych gości i delegacje.

Uroczystościom towarzyszyła akademia przygotowana w gmachu liceum na sali sportowej, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście i młodzież. Rozpoczęcie akademii poprzedziły wystąpienia Marii Mielcarzewicz i wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka.

Podziękowania na ręce prezes Marii Mielcarzewicz i całego Stowarzyszenia składał burmistrz Piotr Mieloch. List od senatora Roberta Gawła odczytał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemysław Jankowiak.

Zebrani na sali wysłuchali prelekcji o powstaniu wielkopolskim wygłoszonej przez dr Marka Rezlera. Osobistą refleksję na temat powstania wygłosił Krzysztof Ostrowski poseł na sejm RP.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego p. Tadeusz Musiał udekorował sztandar szkolny medalem Wierni  Tradycji. Takie same odznaczenia wręczone zostały członkom Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich p. Dorocie Jackowiak-Szarolecie i p. Tomaszowi Pawlickiemu.

Z inicjatywy p. Jana Lisa Prezesa Średzkiego Bractwa Kurkowego na podstawie decyzji Zarządu Głównego Polskiego Czarnego Krzyża orderem oficerskim tego Krzyża udekorowani zostali p. Dorota Jackowiak-Szaroleta, Maria Mielcarzewicz, Remigiusz Nowak i Ryszard Waligóra.

W części artystycznej tej uroczystości przedszkolaki dały koncert piosenek, za który zgromadzeni goście podziękowali gromkimi oklaskami. Następnie młodzież licealna ubrana w mundury powstańcze przedstawiła inscenizację powstańczych dni sprzed 100 lat. Uroczystości dobiegły końca, do wspólnej kawy i ciasta zaprosiły obecnych p. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Katarzyna Światowy i prezes Maria Mielcarzewicz.

p.s. należy dodać, że gmach Liceum, skwer i sala sportowa była niezwykle uroczyście udekorowane, co na pewno spowodowało dobrą atmosferę, w której odbywały się uroczystości.

opracowała

Maria Mielcarzewicz              

Link do zdjęć z uroczytości

https://drive.google.com/open?id=1vy19zi10HqBv5a4KbubZc7WgoVxWG78S

 

powrót do menu