Artykuły > Jak temu 10-letniemu chłopcu było na imię

JAK TEMU 10-LETNIEMU CHŁOPCU BYŁO NA IMIĘ?

Przed Wszystkimi Świętymi w tym roku umówiłam się z Panem Janem Małeckim przy grobowcu rodzinnym śp. Wojciecha Małeckiego Powstańca Wielkopolskiego - jego dziadka na I kwaterze na cmentarzu parafialnym w Środzie Wielkopolskiej. W tym samym dniu tuż obok, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej porządkowała groby Milewskich na I i III kwaterze pod opieką Pani Katarzyny Krzeszowskiej. Przy okazji opowiedziałam Gościowi kto w tych grobach spoczywa, o śp. Lucynie Milewskiej, która z I Kompanią Średzką pojechała jako sanitariuszka na pomoc Poznaniowi i o śp. Józefie Inku Milewskim, który spoczywa tu symbolicznie - zginął w 1940 r. w Katyniu, o śp. Januszu Milewskim i innych.

Już w biurze Zarządu Stowarzyszenia wróciłam do sprawy i zapytałam Pana Jana, jakie to imię mógł mieć ten 10-letni chłopiec, który 27.XII.1918 r. biegł do Swojego Ojca, który przebywał na spotkaniu Sokoła z ks. Meissnerem i innymi średzkimi obywatelami. "Tatusiu! w Poznaniu leje się krew" z takimi słowami zwrócił się ten chłopiec do Swojego Ojca ( Widomość do rodziny Małeckich dotarła w tym dniu drogą telefoniczną na numer telefonu 95) . Pewnie miał powiedzieć  jeszcze coś więcej..... W pierwszej chwili, jak podaje dr L. Rządkowski ( w Zarysie Kompanii Średzkiej....) nie zwrócono na to uwagi. Po krótkim namyśle  ks. Mieczysław Meissner uznał jednak tą wiadomość za ważną, pobiegł do telefonu na Probostwo - chciał teefonicznie połączyć się z Poznaniem - niestety nie uzyskał połączenia.

Wróćmy do chłopca. Jak mówi Pan Jan miał trzech starszych braci: Sylwestra rocznik 1900 (Powstaniec Wielkopolski), Maksymiliana rocznik 1902, Euzebiusza rocznik 1904 - ojciec Pana Jana i najmłodszy rocznik 1907 Kazimierz. To on!. Kim był ten 10 letni Kazimierz?

Kazimierz Wiktor Małecki ur. 02.03.1907 r. w Środzie jako 4 syn Jadwigi i Wojciecha Małeckich. Był absolwentem Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Środzie, absolwentem Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1925-1930). Należał do Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego "Lechia" pełniąc funkcję Sekretarza w semestrze zimowym 1927/28 i Prezesem  w semestrze letnim 1928/29 oraz w semestrze zimowy i letnim 1929/30. Otrzymał tytuł Honorowy Prezes X-lecia. W latach 1928/29 pełnił funkcję Prezesa Koła Poznańskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Po studiach był aplikantem sądowym i adwokackim. Od 1937 r. prowadził w Gdyni własną kancelarię. Wysiedlony  w 1939 r. z rodzinnego majątku Godziętowy k/Ostrzeszowa. Pracował w Zarządzie Miejskim w Krośnie, a następnie w Urzędzie Powierniczym we Lwowie, w którym przebywał do 1945 r. Zawarł związek małżeński z Ireną Berezowską herbu SAS (ur. 28.05.1918 r. we Lwowie, zm. 24.11.2014 r. we Wrocławiu) córką Wiktora Henryka Berezowskiego herbu SAS i Eugeni Józefy z domu Bierowskiej. Studentka Prywatnej SzkołyGospodarczej Żeńskiej w Snopkowie k/Lwowa. Arbiter elegancji i dama. Biegle pisała na maszynie, władała językiem niemieckim. Pełniłaobowiązki sekretarki w Kancelarii Adwokackiej dr Tadeusza Bierowskiego i asystentką w Kanelarii mec. Kazimierza Małeckirgo. Od 2002 r. żona hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego herbu SAS.

Kazimierz i Irena mieli 2 dzieci Jolantę i Jerzego Jolanta Małecka Juchymiuk córka Kazimierza i Ireny Małeckich ur. 21.04.1945 r. w Krynicy, mgr filpologii romańskiej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławkiego. Żona dr ekonomii Zdzisława Juchymiuka ( nauczyciela akademickiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławkiego. Jolanta Małecka - Juchymiuk - wieloletni wykładowca języka francuskiego i języka włoskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Konsultantka 27 oper włoskich i 2 oper francuskich w Operze Wrocławskiej. Odznaczona okolicznościowym medalem z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kazimierz Małecki od 1946 roku adwokat w Bytomiu, następnie radca prawny w Związku Zawodowym Górników, Hali Targowej, w Zakładach Przemysłu Odzieżowego, w Kopalni "Miechowice", tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Działając w Korporacji Akademickiej "Lechia" był współorganizatorem wykonania i zamieszczenia tablicy pamiatkowej poświęconej gen. Józefowi Dowbór-Muśnickiemu i gen. Stanisławowi Taczakowi na ścianie groty przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 97, odsłoniętej 20.11.1986 roku. Do końca życia pracował w swojej kancelarii adwokackiej w Bytomiu. Zmarł 24.02.1992 r. w Bytomiu. Spoczywa w grobowcu rodzinnym Małeckich na cmentarzu parafialnym w Środzie Wielkopolskiej, kwatera 1.

Materiały źródłowe:                                                                                                                                                                          Aut. Bogusław Polak, Michał Polak "Milewscy - Powstańcy Wielkopolscy z ziemii średzkiej 1918/1919" str.19

Noty biograficzne od Rodziny z fotografiami.

Kopia faktury z 18.01.1912 r. od Rodziny.

Aut. Bogusław Polak "Generał Stanisław Taczak 1874-1960" str. 275.

 

                             Maria Mielcarzewicz                                                                                                                                                                           Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.

Środa Wlkp. 13.12.2016

Irena Dzieduszycka, primo voto Małecka

Kazimierz Małecki

 

 

 

powrót do menu